Meer filters

 • fr
 • Zelfevaluatie & projectmanagement in social profit

  Opleiding op maat / Leadership en motivatie

  Deel deze opleiding op de sociale media

  Opleidingscentrum

  Contact

  Annelies Baelus

  Locatie opleiding

  Locatie van uw keuze

  Praktische info

  Profiel deelnemers

  Deze tweedaagse richt zich tot beleidsverantwoordelijken, kwaliteitscoördinatoren en stafmedewerkers die meer willen weten over zelfevaluatie en projectmanagement.

  Toelatingsniveau / voorkennis

  Eigen maken

  Mogelijkheden tot subsidie en erkenning

  -

  Deze opleiding wordt gegeven in Nederlands

  Doelstellingen opleiding

  Belang en nut van zelfevaluatie en projectmanagement: link met kwaliteitszorg en het geharmoniseerd kwaliteitsdecreet.

  Verkennen van terreinen, kaders en instrumenten (o.a. EFQM, Balanced Score Card, model van Van Delden, METODE-methode, …).

  Het ontwerpen, uitvoeren en begeleiden van een zelfevaluatie en projectmanagement: mogelijke valkuilen en tips.

  Motiveren van medewerkers voor kwaliteitsverbetering. 

  Beschrijving van de opleiding

  De overheid verwacht dat je zorg- of welzijnsvoorziening een zelfevaluatie doorvoert. Samen werken we aan de uitbouw van een goed kwaliteitssysteem om je organisatie verder te ontwikkelen. We ontdekken hoe we kwaliteitszorg kunnen laten leven én een moto tot innovatie kunnen laten zijn.

  Projectmanagement is hier onlosmakelijk mee verbonden. Wat uit de zelfevaluatie naar voor komt, werk je vaak uit in projecten. Ze zorgen ook voor betrokkenheid van je medewerkers bij het kwaliteitsgebeuren. 

  Zelfevaluatie & projectmanagement in social profit

  Intra bedrijfsopleiding (op maat)

  Duur

  Te definiëren

  Uren

  Te definiëren

  Prijs/excl. btw

  We organiseren deze opleiding op maat

  of binnen uw bedrijf

   

  Begeleiding gedurende het hele project

  Unieke oplossingen om uw prestaties te verbeteren

  Uitbouw van een model afgestemd op de realiteit in uw sector

  Interessante opleidingen voor u

  Zelfevaluatie & projectmanagement in social profit

  Intra bedrijfsopleiding (op maat)

  Duur

  Te definiëren

  Uren

  Te definiëren

  Prijs/excl. btw