Meer filters

 • fr
 • Brand en evacuatie

  Opleiding op maat / Brand

  Deel deze opleiding op de sociale media

  Opleidingscentrum

  Contact

  Chantal Claeys

  Locatie opleiding

  Locatie van uw keuze

  Praktische info

  Profiel deelnemers

  Iedere werknemer in het bedrijf, die het juiste spontane reactievermogen zoveel mogelijk aangeleerd wil zien. Kan bijgevolg ruimer opgevat worden dan uitsluitend voor het preventieteam.

  Toelatingsniveau / voorkennis

  Geen

  Mogelijkheden tot subsidie en erkenning

  In2learning is erkend verstrekker voor KMO-portefeuille en helpt begeleiden in mogelijke andere subsidie-kanalen naargelang de sector waarin uw onderneming zich bevindt.

  Deze opleiding wordt gegeven in Frans

  Doelstellingen opleiding

  Het is en blijft bijgevolg cruciaal hoe personeelsleden zullen reageren bij brand of andere calamiteiten om zoveel mogelijk mensen op snelle en adequate wijze in veiligheid te brengen. Elke afdeling heeft dan nog eens zijn eigen specifieke kenmerken en vergt deskundige aanpak. Overlegtijd is er nauwelijks in noodsituaties en als personeelslid dient het juiste spontane reactievermogen zo veel mogelijk aangeleerd te zijn.

  Wij oefenen met brandblustoestellen binnen in de mobiele brandunit die ter plekke gebracht wordt op de parking van het bedrijf.

  Beschrijving van de opleiding

  Theorie :
   Brandoorzaken en preventie
   Vuurdriehoek
   Vlampunt – zelfontbrandingstemperatuur
   Explosie
   Branduitbreiding
   Gevaren van rook
   Brandklassen
   Soorten interne blusmiddelen en hun gebruik
   Interne alarmeringsprocedure

  Praktijk :
   Blussen van vlam en recipiënt dmv een branddeken
   Blussen van een liggen brandend persoon dmv branddeken
   Blussen van een elektrisch apparaat dmv een CO2/5Kg blusser
   Blussen van een open vlam dmv van CO2/5kg blusser
   Blussen van een papierbak dmv een schuimblusser
   Gebruik brandhaspel (demonstratief)
   Demo ‘openen deurprocedure’.

  Brand en evacuatie

  Intra bedrijfsopleiding (op maat)

  Duur

  Te definiëren

  Uren

  Te definiëren

  Prijs/excl. btw

  We organiseren deze opleiding op maat

  of binnen uw bedrijf

   

  Begeleiding gedurende het hele project

  Unieke oplossingen om uw prestaties te verbeteren

  Uitbouw van een model afgestemd op de realiteit in uw sector

  Interessante opleidingen voor u

  Brand en evacuatie

  Intra bedrijfsopleiding (op maat)

  Duur

  Te definiëren

  Uren

  Te definiëren

  Prijs/excl. btw