Meer filters

 • fr
 • Algemene gebruiksvoorwaarden

  Onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden, die af en toe kunnen worden gewijzigd, zijn van toepassing op al onze diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks (via onze partners) online, via e-mail of telefonisch beschikbaar zijn.

  Wie onze website opent, er informatie op opzoekt, er gebruik van maakt en/of er een opleiding reserveert, een offerte aanvraagt, een oproep tot inschrijving lanceert en/of informatie aanvraagt, erkent op de hoogte te zijn van onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden en van ons beleid rond de vertrouwelijkheid van gegevens, er de draagwijdte van te begrijpen en ze te aanvaarden.

  Onze diensten, onze pagina’s en onze inhoud zijn enkel beschikbaar voor particulier en niet-commercieel gebruik. U heeft dan ook niet het recht enige via onze website beschikbare software en/of producten of diensten in het kader van een activiteit of voor commerciële of concurrentiële doeleinden door te verkopen, te gebruiken, te kopiëren, te analyseren (bv. met behulp van een webcrawler of screenshots van gegevens), te tonen, te downloaden, te reproduceren of hyperlinks naar enige inhoud of enige informatie aan te maken.

  De teksten, lay-out, illustraties en andere elementen op deze website worden door auteursrechten beschermd.

  Reikwijdte van onze dienstverlening

   Opleidingen.be Business biedt te koop aangeboden opleidingen aan en geeft u de kans gebruik te maken van diensten die door derden (organisatoren van opleidingen) worden aangeboden.

  Opleidingen.be Business is geen organisator van opleidingen en profileert zich als platform voor de reservatie van en de promotie rond opleidingen.

  Onze dienstverlening wordt beheerst door het contract tussen de gebruiker en de organisator van opleidingen (opleidingscentra of -instellingen). Opleidingen.be Business is geen contractuele partij en kan nooit als dusdanig worden beschouwd. De informatie die we publiceren is gebaseerd op de informatie de we van organisatoren van opleidingen (via hun gereserveerde ruimte) ontvangen. Hoewel we er alles aan doen om de kwaliteit van onze diensten te garanderen, kunnen we de correctheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie niet controleren, noch garanderen. We kunnen geenszins aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke fouten (duidelijke fouten of tikfouten), enige onderbreking in de dienstverlening (als gevolg van een tijdelijk en of partieel technisch defect, panne, herstelling, update, verbetering aan of onderhoud van onze website, e.a.), mogelijk onnauwkeurige, misleidende of foutieve informatie of enige ontbrekende informatie. Elke organisator van opleidingen blijft op ieder moment verantwoordelijk voor het aanleveren van nauwkeurige, volledige en correct beschrijvende informatie die op onze website wordt gepubliceerd, met inbegrip van zijn tarieven en beschikbaarheden. Onze website houdt geen enkele vorm van aanbeveling of goedkeuring in van de kwaliteit en de dienstverlening van de opleidingen die aan bezoekers en gebruikers worden aangeboden.

  Tarieven, lagere tarieven en ‘beste tarief’ garantie

   Alle op de website Opleidingen.be Business gepubliceerde tarieven gelden voor opleidingen en omvatten de btw en alle andere belastingen (die kunnen wijzigen). Op onze website zijn soms lagere tarieven beschikbaar voor een bepaalde opleiding op bepaalde data. De lagere tarieven die de organisatoren van opleidingen aanbieden, kunnen echter onderworpen zijn aan specifieke voorwaarden en restricties, met name voor wat de voorwaarden voor annulatie en betaling (last minute) betreft.

  Gelieve de beschrijvingen op de opleidingsfiches aandacht te lezen, zodat u van deze voorwaarden op de hoogte bent vóór u reserveert.

  We zijn steeds op zoek naar de beste prijs/kwaliteit verhouding. Niets is erger dan een dienst te reserveren en later elders een goedkopere aanbieding te vinden. Daarom bieden wij u volgende garantie: reserveert en betaalt u een opleiding en vindt u diezelfde opleiding daarna goedkoper op onze óf een andere website? Signaleer het ons! We betalen u het verschil terug en passen onze prijzen aan, conform de voorwaarden voor toepassing van onze ‘voordeligste tarief’ garantie. Zo eenvoudig is dat!

  Gratis

   Onze dienstverlening is gratis. In tegenstelling tot veel andere bedrijven factureren we onze dienstverlening niet en worden organisatoren van opleidingen geen extra kosten aangerekend.

  Voorwaarden voor betaling, annulatie, waarborgen en andere restricties

   Bij alle beschikbare opleidingen in de online kalender worden de voorwaarden voor betaling en annulatie, alle andere garantievoorwaarden en/of restricties vermeld. Die voorwaarden worden gedefinieerd door de organisator van de opleiding en kunnen voor elke opleiding verschillen.

  Door een opleiding te reserveren, erkent u op de hoogte te zijn van die voorwaarden.

  We wijzen erop dat elke annulatie kosten met zich kan meebrengen, conform de voorwaarden voor annulatie, betaling of het niet komen opdagen voor een opleiding. U kan zich in geen geval beroepen op specifieke voorwaarden (niet-betaling, terugbetaling), tenzij door de organisator anders gestipuleerd in de voorwaarden voor betaling en annulatie van zijn opleiding.

  Bij registratie van uw inschrijving na reservatie via Opleidingen.be Business gaat u een rechtstreekse contractuele relatie aan met de organisator van de opleiding in kwestie.

  We raden u aan alle voorwaarden aandachtig te lezen, zodat u ervan op de hoogte bent vóór u reserveert.

  Wil u uw reservatie bekijken, wijzigen of annuleren? In de bevestigingsmail vindt u de daarvoor te volgen instructies.

  Latere correspondentie en vertrouwelijkheid van de informatie

   Door uw reservatie aanvaardt u om vóór de startdatum van de opleiding een mailtje te ontvangen waarin u de informatie over uw opleiding terugvindt. Na het volgen van de opleiding ontvangt u nog een mailtje om u uit te nodigen uw mening en uw ervaringen als lid-deelnemer te delen. Stemt u ermee in deze mails te ontvangen, dan stemt u ook in met de ontvangst van opleidingsaanbiedingen van onze partners.

  Meningen en commentaren

   We nodigen u uit om uw mening en ervaringen na het volgen van een opleiding te delen.

  Uw mening en commentaren kunnen worden gepubliceerd op onze website, op de pagina van de opleiding in kwestie. Zo brengen we toekomstige leden-deelnemers op de hoogte van uw mening omtrent de dienstverlening door de organisator en de kwaliteit van zijn opleiding.

  Ze kunnen geheel of gedeeltelijk door Opleidingen.be Business worden gebruikt in het kader van marketing of promotie of voor het verbeteren van onze diensten op onze website of op sociale netwerken, in nieuwsbrieven, speciale aanbiedingen of andere toepassingen.

  U verklaart en garandeert dat de gebruikersinhoud die u post of doorspeelt van u afkomstig is en geen plagiaat van creaties van derden inhoudt, noch enige inbreuk vormt op de intellectuele eigendomsrechten van derden, het recht op privacy of het persoonlijkheidsrecht en dat ze geen lasterlijke of minachtende formuleringen bevatten.

  We behouden ons het recht voor meningen, berichten of commentaren te weigeren die om welke reden dan ook niet aan de gebruiksregels voldoen.

  Geschillen

   Onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht en worden conform de Belgische wetgeving geïnterpreteerd.

  Mochten onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden aanleiding geven tot onenigheden of geschillen, dan zijn uitsluitend de Rechtbanken van Nijvel in België daarin bevoegd.

  Over Opleidingen.be Business en de onderneming

   De pagina’s, de inhoud en de dienstverlening rond online reservaties van opleidingen via deze website zijn eigendom van en worden beheerd door NV sa-name, met maatschappelijke zetel in de Victor Rauterstraat 254 in 10070 Brussel en in de KBO ingeschreven onder het nr. BE0434956710.